ADA&ADA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 2013 yılında Av. Orhan Keskin tarafından İstanbul'da kurulmuştur.

ADA&ADA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerine çeşitli hukuki konularda hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ADA&ADA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerinin marka başvurularını yapmakta ve bu başvurulardan doğan ihtilaflarda müvekkillerini TPE ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir.

ADA&ADA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu hızlı bir şekilde hukuk ve danışmanlık hizmeti sunabilmek için konularında uzman kişi ve kurumlarla da işbirliği içinde çalışmaktadır.

ADA&ADA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ticari hayatın hassas dengelerini güncel olarak takip etmekte ve küreselleşen dünyanın gereklerine uygun analitik, pratik ve avantajlı hukuki çözümler üretmektedir.

Dava veya icra takibi yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz uyuşmazlıklarda davanın sonuçları ve riskleri müvekkile aktarılmakta; izlenmesi gereken yollar, stratejiler müvekkilin onayı ile uygulanmaktadır

 Dava ve icra takipleri ile ilgili tüm aşamalar ve ortaya çıkan sonuçlar müvekkile derhal sözlü ve yazılı olarak sunulmakta, müvekkil aydınlatılmaktadır.

ADA&ADA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerine onur, saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmaktadır.

Avukatlık Kanunu uyarınca müvekkil açısından Sır Saklama yükümlülüğü özen ve dikkatle yerine getirilmektedir. Müvekkillerin özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilmektedir.

Tüm hizmet ve iş ilişkilerimizde avukat olarak dürüstlük ve doğruluk öncelikli değerlerimizdir.

ADA&ADA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu mevcut tüm hukuk ve danışmanlık faaliyet ve hizmetlerini T.C. Kanunları ve uluslararası hukuk çerçevesinde avukatlık meslek kuralları ve ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir.